Wspólne przeobrażanie naszej przyszłości: nowa umowa społeczna na rzecz edukacji

Międzynarodowa Komisja ds. Przyszłości Edukacji (działająca przy UNESCO) przygotowała raport „Reimagining our futures together: a new social contract for education” (Wspólne przeobrażanie naszej przyszłości: nowa umowa społeczna na rzecz edukacji), który ma na celu wyobrażenie sobie, jak może wyglądać przyszłość edukacji i co powinniśmy zrobić już teraz w kontekście edukacji jutra.  

Wnioski z raportu:

⚫ Nauczyciele są najważniejszym czynnikiem zapewniającym jakość edukacji; mają wystarczające uznanie, przygotowanie, wsparcie, zasoby, autonomię i możliwości dalszego rozwoju.

⚫ Zdecydowanie zbyt często formalna edukacja nie spotyka się z potrzebami, aspiracjami dzieci i młodzieży oraz ich społecznościami.

⚫ Edukacja musi wyjść poza przekazywanie wiedzy, a zamiast tego wzmocnić uczących się.

⚫ Edukacja może kształtować ludzi do innowacji, stosowania wiedzy, rozwiązywania problemów i osiągania wyników.

⚫ Potrzebujemy edukacji, która pozwoli nam wyjść poza przestrzeń, którą już zamieszkujemy i która będzie towarzyszyć nam w nieznanym.

⚫ Pedagogika powinna pobudzać wyobraźnię i twórcze myślenie oraz promować prawo do popełniania błędów i uczenia się na nich.

⚫ Wiedza jest ściśle związana z uczuciem. Inteligencja jest bezpośrednio związana ze świadomością.

⚫ Edukacja daje możliwość zaangażowania się w świat w znaczący sposób.

⚫ Musimy myśleć o programach nauczania jako o czymś więcej niż o siatce przedmiotów szkolnych.

⚫ Dwa procesy, które występują w edukacji: 1. Zdobywanie wiedzy w ramach wspólnego dziedzictwa ludzkość. 2. Zbiorowe tworzenie nowej wiedzy.

⚫ Uczniowie muszą być wspierani przez system, który zwiększa efektywność nauczycieli.

⚫ Programy nauczania przyszłości muszą zapewniać nauczycielom szeroki margines autonomii.

⚫ Powinniśmy dążyć do przekształcania szkół w organizacje uczące się.

Treść raportu: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381