Wspólne przeobrażanie naszej przyszłości: nowa umowa społeczna na rzecz edukacji

Międzynarodowa Komisja ds. Przyszłości Edukacji (działająca przy UNESCO) przygotowała raport „Reimagining our futures together: a new social contract for education” (Wspólne przeobrażanie naszej przyszłości: nowa umowa społeczna na rzecz edukacji), który ma na celu wyobrażenie sobie, jak może wyglądać przyszłość edukacji i co powinniśmy zrobić już teraz w kontekście edukacji jutra.  

Treść raportu: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381