Telewizja internetowa

Pracuję w otwartej szkole. Każdego tygodnia ktoś ją odwiedza. Wraz z uczniami założyliśmy telewizję (HO-GA TV), żeby móc nagrywać wywiady z naszymi gośćmi. W ten sposób uczniowie zdobywają kompetencję dziennikarskie, ośmielają się zadawać trudne pytania i obcować z ludźmi sukcesu. W redakcji pracuje troje uczniów. Izabela Stachurska (szef redakcji, dziennikarka), Bartosz Borowski (dziennikarz) i Dąbrówka Janecka (operator).