Młody Lean Lider

Projekt ma na celu pokazać, czym jest lean management w praktyce. Lean management to koncepcja tzw. szczupłego zarządzania. Polega ona na ciągłym udoskonalaniu swojej pracy. W praktyce uczniowie podzieleni na zespoły w określonym czasie produkują z papieru określone wyroby. Ich celem jest udoskonalenie swojej pracy, by robić to coraz szybciej i coraz lepiej. Projekt uczy zarządzania czasem, myślenia krytycznego i gry zespołowej. Więcej o projekcie na: www.leaneducation.pl/