Szkoła pełna znaczenia

Aby zdobyć się na odwagę i wejść na właściwą drogę edukacji, musimy najpierw uwierzyć,
że prawdziwa zmiana w szkole zaczyna się od zmiany w sercach nauczycieli. Naszych sercach.
Co by się stało, gdyby wszystkie serca wszystkich ludzi związanych ze szkołą biły po stronie uczniów?
Co by się stało, gdyby szkoła uczyła życia pełnego znaczenia?
Gdybyśmy częściej zaczęli nagradzać za to, co dobre, a rzadziej karali za to, co niewłaściwe?
Gdyby nasi uczniowie mieli odwagę popełniać błędy i przestali odczuwać strach przed niepowodzeniem?
Gdyby to, czego uczymy, było bliższe temu, co bliskie jest światu naszych uczniów.
Co by się stało z nami? Naszymi miejscami pracy i naszymi dziećmi?
Aby zdobyć się na odwagę i wybrać odpowiedni kierunek, powinniśmy zdać sobie sprawę z rzeczy ważnych.
Pojedynczo zostalibyśmy zagłuszeni przez krzyk rewolucji i reform.
Razem możemy wybrać kierunek zmian zgodnych z naszymi wartościami.
Największą wartością w szkole jest uczeń.
Najważniejszym zadaniem jest uczynić szkołę miejscem pełnym znaczenia.
Dlatego, by zdobyć się na odwagę i wejść na właściwą drogę edukacji, musimy najpierw uwierzyć,
że prawdziwa zmiana w szkole zaczyna się od zmiany w naszych sercach.