Taksonomia celów Benjamina Blooma

fot. www.ojezyku.pl/

Kilka tygodni temu natrafiłem na starą, lekko pożółkłą kartką.
To była kartkówka, którą przeprowadziłem w pierwszym roku mojej pracy w szkole.

1. Wymień jedną postać historyczną stworzoną przez szatanów w „Kordianie” Słowackiego.
2. Ile lat ma Kordian, gdy pierwszy raz poznajemy go w dramacie Słowackiego?
3. Jaki był stosunek Laury do Kordiana?
4. Jak na imię ma Włoszka, z którą związał się Kordian?
5. Jaką radę, dotyczącą Polski i Polaków, udzielił Papież Kordianowi?
6. Kim był Podchorąży w grupie spiskowców?

Na takie pytania uczniowie musieli odpowiedzieć w styczniu 2014 roku.

Dlaczego już nie zadaję takich pytań? Pierwszy raz o taksonomii celów Benjamina Blooma usłyszałem jeszcze na studiach. Wtedy to było jedno z wielu pojęć, które nic mi nie mówiło poza tym, że jest. Niedawno odkryłem ją również dla siebie i zrozumiałem, że można z niej korzystać nie tylko przy planowaniu lekcji,
ale także przy planowaniu prac, które przekazujemy uczniom.

Wtedy też zrozumiałem, że pytania z 2014 roku odnosiły się tylko do wiedzy, a ja zaniedbywałem:

zrozumienie wiedzy,

jej zastosowanie,

analizę,

syntezę

i ocenę.

Taksonomia Blooma (nazywana inaczej taksonomią celów nauczania) to klasyfikacja celów nauczania w edukacji autorstwa Benjamina Blooma z 1956 roku. Można z niej korzystać, pracując nad lekcją, przygotowując ćwiczenia czy zadania dla uczniów. Po taksonomię sięgam, projektując pytania do kartkówek i sprawdzianów, gdy omawiamy wybrane lektury.

Jak to wygląda w praktyce? Zademonstrujmy na „Kordianie” Juliusza Słowackiego.

WIEDZA (np. dlaczego Juliusz Słowacki nie zgadza się z ideą mesjanizmy mistycznego zaproponowaną przez Adama Mickiewicza w „Dziadach, cz. III”?)

ZROZUMIENIE (np. podobno podróże kształcą. Omów, jaki wpływ na Kordiana miały jego podróże i czego podczas tych podróży się nauczył/co zrozumiał)

ZASTOSOWANIE (np. W akcie III Kordian miał tajne spotkanie w lochach kościoła św. Jana. Miał tam przemówienie do spiskowców, w których próbował przekonać ich do zamachu na cara. Kordianowi nie udało się przekonać zgromadzonych spiskowców. Napisz przemówienie dla Kordiana, w którym będziesz bardziej skuteczny od głównego bohatera. Twoim celem jest przekonać spiskowców do zamachu. Napisz to przemówienie, tak jakbyś to Ty był Kordianem. Użyj wielu emocjonalnych i logicznych argumentów)

ANALIZA (np. Kordian jest bohaterem dynamicznym, czyli takim, który się zmienił/przeszedł przemianę. W akcie I Kordian jest kimś zupełnie innym niż w akcie III. Napisz, na czym polega przemiana tej postaci)

SYNTEZA (np. porównaj Kordiana z innym znanym Ci bohaterem romantycznym)

OCENA (np. czy Twoim zdaniem Kordian mógłby zostać przywódcą i stać na czele armii, która wyzwoli Polskę? Uzasadnij swoje stanowisko).