Mistrzostwo

Nie musisz widzieć, co ktoś robi,

by wiedzieć, czy to jego powołanie,

wystarczy obserwować jego oczy:

Kucharz mieszający sos, czy chirurg

nacinający skórę, czy urzędnik

wypełniający kwit na załadunek,

mają na twarzy ten sam zachwyt,

zapominając się w pełnionej roli.

Jakie to piękne,

to zapatrzenie w cel.

W. H. Auden