Konferencja BeZee – trendy w edukacji

Dostałem wraz z Toastmasters School Gavel Club zaproszenie na konferencję BeZee poświęconą nowym trendom w edukacji. W listopadzie jedziemy do Gdańska, żeby przeprowadzić 2-godzinny warsztat z wystąpień publicznych i przywództwa. Naszym celem jest pokazać, jaką siłą jest uczenie się poprzez społeczność i praktykę. Pokażemy, że najlepszą drogą, żeby się czegoś nauczyć, to zacząć to robić.

BeZee to dedykowana nauczycielom, edukatorom, trenerom i startupom międzynarodowa konferencja poświęcona nowym trendom w edukacji kreowanym przez nowe pokolenie – Generację Z.