Godność

„Jeśli chcemy, żeby nasi uczniowie wyrośli na wrażliwych ludzi, musimy traktować ich godnie. Jeśli cenimy godność naszych dzieci, musimy znać metody, które afirmują ich godność. Jeśli chcemy wychować młodych ludzi, którzy szanują samych siebie i innych, to musimy zacząć ich szanować. A nie dokonamy tego, nie pokazując szacunku do ich uczuć”.

Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”