Cone of Experience, czyli (odwrócona) piramida zapamiętywania

Załóżmy, że chcemy nauczyć 10 osób, na czym polega III zasada dynamiki Newtona.
Co możemy zrobić? Możemy zrobić wykład na ten temat. Możemy przeczytać tę zasadę lub poprosić uczniów, żeby zrobili to sami. Wyświetlić uczniom prezentację. Możemy im zademonstrować działanie tej zasady. Możemy z nimi na ten temat porozmawiać. Poprosić ich, żeby sami przećwiczyli działanie tej zasady i możemy zachęcić ich, żeby nauczyli siebie nawzajem, na czym ta zasada polega.

Według Edgar Dale’a najskuteczniejsze są trzy ostatnie sposoby.

W 1946 roku Edgar Dale wprowadził koncepcję Cone of Experience, nazywana piramidą zapamiętywania. Jest to intuicyjny model, który pierwotnie nie zawierał liczb/procentów. Model ten mówi, że najwięcej zapamiętujemy, gdy uczymy innych, gdy wykonujemy jakieś działania w praktyce i gdy możemy o tym wspólnie porozmawiać.

Jak Cone of Experience mogą wykorzystać nauczyciele w swojej codziennej pracy?
Po pierwsze, to uczniowie mogą uczyć się nawzajem, wystarczy tylko tak zorganizować lekcję, żeby uczniowie stali się dla siebie nauczycielami (nauczanie innych).
Po drugie, uczenie odbywa się  poprzez rzeczywiste doświadczenie czegoś, a nie tylko mówienie o tym. Pozwól innym przeżyć, poczuć, doświadczyć lekcji (nauka poprzez praktykę).
Po trzecie, wspólna rozmowa, dyskusja pozwala na lepsze zrozumienie jakiegoś zdarzenia lub koncepcji (dyskusja w grupie).

Cone of Experience.