10 najważniejszych lekcji mojego życia

1. Całe życie trzeba się uczyć życia.
2. Nie wybieramy sobie czasu, miejsca, okoliczności życia.
3. Wolność jest tylko w granicach możliwości.
4. Na każdym naszym życiowym wyborze kładą się cieniem drogi niewybrane.
5. Życie jest sensowne, gdy mamy cele.
6. Żyje się nie „jakoś”, lecz „dla kogoś”.
7. Trzeba uważać, żeby całe życie nie sprowadziło się do urządzania życia.
8. Lepiej nam służy dążenie niż spełnienie.
9. Człowiek żyje, by być dobrym.
10. Możemy być fizycznie zdrowi, a emocjonalnie martwi.